Google sitemap คืออะไร

0
6145

Google sitemap คือ “แผนที่เว็บไซต์” จะมีลักษณะเป็นลิ้งค์ที่เชื่อมโยงไปมาของเว็บไซต์ โดยจะระบุจำนวนลิ้งค์และการเชื่อมโยงลิ้งค์ของเว็บไซต์เราทั้งหมดที่มี เปรียบเสมือนการจัดโครงสร้างเอกสารภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นป้ายบอกทางแก่ Robots นั่นเอง
Google sitemap จะแตกต่างกับ Sitemap (โครงสร้างหรือแผนผังของเว็บไซต์) ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ Sitemap จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างภายในเว็บแบบคร่าวๆ ซึ่งจะไม่ระบุลิ้งค์ทั้งหมดที่มี จะบอกลักษณะของหมวดหมู่ และหัวข้อต่างๆ Google sitemap และ Sitemap จะคล้ายกัน แต่ที่แตกต่างกันก็คือ Sitemap จะช่วยเป็นป้ายบอกทางแก่ User ที่เข้ามาชมเว็บของเรา ส่วน Google sitemap นั้นจะเป็นป้ายบอกทางแก่ Robots นั่นเอง