การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์

0
4570

คำแนะนำจาก Google ในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์

1. ตั้งชื่อ Title ของหน้าเว็บว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และไม่ซ้ำกันในแต่ละหน้า

การตั้งชื่อให้แต่ละหน้าเว็บนั้นทำโดยการใส่ข้อความใน tag <title> ที่อยู่ใน tag <head> ซึ่ง Google จะใช้ชื่อที่เราตั้งแสดงในผลการค้นหา

2. ใช้ Meta tag description ข้อความอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์

Meta tag description ใช้สำหรับใส่ข้อความบรรยายเว็บไซต์ด้วยประโยคสรุป  อยู่ในส่วนของ tag <head> โดยคำอธิบายที่เราใส่ให้หน้าเว็บจะถูกนำมาแสดงในผลการค้นหาด้วยใต้ชื่อเว็บ หรือ title

3. การปรับปรุงโครงสร้าง URL ของเว็บ

ใช้คำที่ได้ใจความใน URL ที่ประกอบด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่ควรเป็นค่าพารามิเตอร์และรหัส session ที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำที่ไม่สื่อความหมาย เช่น page1.html