Keyword Density

0
3123

ในการเขียนเนื้อหาหรือการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO สิ่งหนึ่งที่มักจะเจอคือคำถามที่ว่า เท่าไหร่ถึงจะพอ, ใส่เยอะไปไหม, น้อยไปหรือเปล่า และอื่น ๆ อีกมาหมาย สิ่งที่จะตอบคำถามนี้ได้คือ Keywords Density หรือ ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด ที่อยู่ในเว็บนั่นเอง

โดยทั้งจำนวนของคีย์เวิร์ดและจำนวนของคำที่นำมาใช้คิดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดในส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไตเติ้ล, เมต้าหรือในส่วนของเนื้อหา และที่ยากที่สุดคือการคิดในส่วนของเนื้อหา เพราะจะมีคำต่าง ๆ มากมาย

ปริมาณของคีย์เวิร์ดที่แนะนำให้ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 6-20% โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

  1. กรณีเนื้อหาในหน้าเว็บมากเกิน 600 คำขึ้นไป ควรจะใช้งานไม่เกิน 10%
  2. กรณีดนื้อหาในหน้าเว็บมีน้อยกว่า 600 คำลงไป ก็ไม่ควรเกิน 20%