หน้าแรก แท็ก Meta tag description

แท็ก: Meta tag description

การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์

คำแนะนำจาก Google ในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์ 1. ตั้งชื่อ Title ของหน้าเว็บว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และไม่ซ้ำกันในแต่ละหน้า การตั้งชื่อให้แต่ละหน้าเว็บนั้นทำโดยการใส่ข้อความใน tag <title> ที่อยู่ใน tag <head> ซึ่ง Google จะใช้ชื่อที่เราตั้งแสดงในผลการค้นหา 2. ใช้ Meta tag description ข้อความอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ Meta tag description ใช้สำหรับใส่ข้อความบรรยายเว็บไซต์ด้วยประโยคสรุป  อยู่ในส่วนของ tag...
- Advertisement -

บทความที่นิยม

บทความล่าสุด