ทบทวน เนื้อหา seo

ทบทวน เนื้อหา seo on-page 1. ชื่อโดเมน ควรจะต้องมี keyword อยู่ด้วย 2. title ต้องมี keyword อยู่ 3. description เอาบางส่วนมาจาก content โดยต้องมี keyword อยู่ในนั้นด้วย 4. keyword ไม่ควรมีเกิน 5 คำ/หน้า 5. content ควรเน้น keyword โดยการใส่เครื่องหมาย <b> หรือ ใส่ link <a> ให้กับ keyword พร้อมคำอธิบาย 5.1 h1,h2,h3,h4,h5,h6 ต้องมี keyword อยู่ 5.2 ตัว content เองต้องมี ส่วนของ keyword อยู่ด้วย 5.3 รูปภาพต้องสัมพันธ์กับ เนื้อหา โดยการตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และ keyword 6. internal link ไปหากันเองภายในเว็บไซต์ 6.1 สามารถทำได้โดยการทำ web sitemap […]

Read Me Leave comment

เนื้อหา seo

เนื้อหา seo เกี่ยวกับวิชา สอนทำ seo เป็นดังต่อไปนี้ เนื้อหา seo ชั่วโมงที่ 1-6 (วันแรก) – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้ seo – การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้ seo – ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Keywords) ในการทำ seo – ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ – การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ ให้ถูกหลัก seo เนื้อหา seo ชั่วโมงที่ 6-12 (วันที่สอง) – การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ ให้ search engine ชอบ – การปรับลิ้งค์ภายในเว็บ ให้ seo ชอบ – การฝากลิงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์ – การติดตามผลการทำตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine) ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม เนื้อหา SEO สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักการ SEO เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เรียนรู้เทคนิคและ วิธีการปรับแต่งหน้าเว็บแบบ Step by […]

Read Me Leave comment

เรียนทำ seo

ครอสสอนทำ seo วันที่ 28-29 มี.ค. 2554 ใกล้เต็มแล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนทำ seo ยังสามารถจองที่นั่งได้นะครับ รายละเอียดของการเรียนทำ seo ดูได้ตามตารางข้างล่างนะครับ ชั่วโมงที่ 1-6 – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ – การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ – ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Keywords) – ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ – การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ ชั่วโมงที่ 6-12 – การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ – การปรับลิ้งค์ภายในเว็บ – การฝากลิงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์ – การติดตามผลการทำตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)   สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทำ seo สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. เลยนะครับ ที่เบอร์ 02-187-0187 บทความโดย อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ทำ seo ไม่ใช่เรื่องยาก

Read Me Leave comment