แนะนำการทำ video sitemap

0
4936

หลายคนคงเคยเห็นว่าเดี่ยวนี้เวลาค้นหากูเกิล จะมี link video ใน search result มาด้วย เรามาเริ่มทำความรู้จักว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ มี video ของเรา ขึ้นใน search result ของกูเกิล

การทำให้ video ของเราไปอยู่ใน search result ของกูเกิลทำได้โดยการสร้าง video sitemap และใส่ข้อมูลทั้ง 5 ตามข้างล่างลงไป

  • Title
  • Description
  • Play page URL
  • Thumbnail URL
  • Raw video file location and/or the player URL (SWF)

ตัวอย่างของ  video sitemap.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
 <loc>http://www.chaiyohosting.com/videos/chaiyohosting-intro.html</loc>
 <video:video>
 <video:title>Chaiyo Hosting Company Limited Intro</video:title>
 <video:description>Introduction to Chaiyo Hosting Company Limited, founded in 2004. Chaiyo Hosting are web hosting and domain name registration service provider.</video:description>
 <video:content_loc>http://www.chaiyohosting.com/video/chaiyohosting-full-intro.flv</video:content_loc>
 <video:duration>600</video:duration>
 <video:thumbnail_loc>http://www.chaiyohosting.com/video/thumbnail/full-intro-thumbnail01.png</video:thumbnail_loc>
 <video:thumbnail_loc>http://www.chaiyohosting.com/video/thumbnail/full-intro-thumbnail02.png</video:thumbnail_loc>
 <video:rating>4.2</video:rating>
 <video:publication_date>2009-26-08T18:15:00+07:00</video:publication_date>
 <video:tag>hosting</video:tag>
 <video:tag>web</video:tag>
 <video:tag>web hosting</video:tag>
 <video:category>web hosting</video:category>
 <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
 <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
 <video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
 <video:uploader info="http://www.chaiyohosrting.com/">chaiyo hosting</video:uploader>
 </video:video>
 </url>
</urlset>

ต่อไปนี้เราเวลา search บนกูเกิลก็จะเจอ video ของเราครับ

ที่มาของข้อมูล http://www.google.com/videositemaps

บทความโดย อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร

hosting และ domain name