วิธีการดูว่า search engine อินเด็กเว็บเรากี่หน้าแล้ว

2
2443

วิธีการดูว่า search engine อินเด็กเว็บเรากี่หน้าแล้ว

1. พิมพ์site:เว็บของคุณไม่มีwww.
     ตัวอย่างเช่น site:seo.co.th

2.พิมพ์site:เว็บของคุณแบบมีwww.
    ตัวอย่างเช่น site:www.seo.co.th

แล้วคุณจะพบจำนวนหน้าที่ search engine เข้ามาอินเด็กเว็บของเรา

2 ความคิดเห็น