ป้องกับเว็บโดน HACK โดย FTP

0
5376

ดูเหมือนว่า FTP Hack จะเป็นวิธีการที่ hacker นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยใช้ ไวรัสที่ชื่อว่า Gumblar Virus ขโมยรหัสผ่าน FTP แล้วส่งกลับไปให้ hacker หลังจากนั้น hacker ก็จะทำการ upload code หรือ script ไวรัส เข้าไปยัง server และแพร่กระจายไวรัสต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยวิธีนี้ผู้ให้บริการ โฮสติ้ง ไม่มีวิธีป้องกันได้เลย

ทุกวันนี้ดูเหมือนว่า ผู้ใช้ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเว็บไซต์ของตนก็จะโทษผู้ให้บริการ web hosting เพียงอย่างเดียว ซึ้ง hosting provider ควรที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้ตระหนักถึงอันตรายในการเก็บรหัสผ่านไว้กับโปรแกรม FTP Client เช้น (Filezilla, CuteFTP, เป็นต้น) เพราะเจ้าไวรัส Gumblar Virus นี้มากับ ช่องโหวของโปรแกรม Adobe ซึ่งใช้วิธีเก็บ รหัสผ่านแบบ plain-text storage mechanisms ซึ่งสามารถดึงรหัสผ่านของ FTP Client อย่าง Filezille กับ CuteFTP ได้โดยตรง ซึ่งถ้าผู้ ใช้ เก็บรหัสผ่านไว้ใน FTP Client จำพวกนี้ ก็จะเป็นสววรค์ สำหรับ Hacker เลยครับ

 

gumblar virus

 

บทความโดย อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร

ทำ seo ไม่ใช่เรื่องยาก