การตรวจสอบปริมาณลิงก์

0
4645

เรื่องของลิงก์ที่เข้ามายังเว็บไซต์เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วว่า “Content is king, Link is queen”  ซึ่งในเว็บไซต์ควรมีการตรวจสอบลิงก์อยู่เป็นระยะ ๆ

แต่ทั้งนี้ ปริมาณลิงก์ของเสิร์ชเอ็นจิ้งแต่ละค่ายจะไม่เท่ากัน โดยฌฉพาะ Google จะมีปริมาณค่อนข้างน้อยกว่า Yahoo! และหลายคนอาจรู้สึกแปลก ซึ่งนั่นไม่ผิดที่จะรู้สึกแบบนั้น เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า Google PageRank นั้นเป็นค่าหลักที่ Google เองอาศัยจำนวนของลิงก์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้นหาก Google ปล่อยข้อมูลเกี่ยวข้องกับลิงก์ทั้งหมด สิ่งที่ Google กลัวคือการย้อนเกล็กที่เราเรียกว่า Reverse Engineering วึ่งเป็นกระบวนการค้นหาโครงสร้าง หรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ ระบบในการคำนวณค่า Google ได้นั่นเอง ดังนั้น Google จึงไม่บอกปริมาณของลิงก์ที่เก็บไว้อย่างชัดเจน