หน้าแรก แท็ก Cloud service

แท็ก: cloud service

Cloud Computing

การใช้งาน cloud computing ในปัจจุบัน เรียงตามมากไปน้อน 1. Email Systems 2. CRM 3. Collaboration Tools 4. Fail Over Virtualization alone is not Cloud. ผู้ให้บริการ cloud เจ้าใหญ่กำลังเข้ามาในเอเซีย บริษัท hosting ต้องเริ่มปรับตัวมาหา technology ใหม่เช่น cloud...
- Advertisement -

บทความที่นิยม

บทความล่าสุด