หน้าแรก แท็ก ประเภทของ Keyword

แท็ก: ประเภทของ Keyword

ประเภทของ Keyword

ประเภทของ Keyword keyword สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้ 1. Widely Keyword คือ keyword ที่มีความหมายกว้างและมักมีปริมาณการค้นหามาก เช่น ipod 2. Niche Keyword คือ keyword ที่มีความจำเพาะเจาะจงระบุถึงในตัวสินค้าหรือตลาด เช่น ipod nano 8gb silver ยิ่งระบุชัดมากก็ยิ่ง niche มากซึ่ง Niche...
- Advertisement -

บทความที่นิยม

World Hosting Days 2011 @ asia

การสร้าง Back Link

ทำยังไงให้เว็บเร็ว

google algorithm update aug 2019

Sign of Google algorithm update on Aug 2019

บทความล่าสุด