เว็บของคุณติดกล่องทรายหรือไม่

0
4338

ข้อสังเกตเกี่ยวกับอาการที่บ่งบอกว่าเว็บของคุณกำลังติดอยู่ในกล่องทราย

  • แถบค่า PR ใน Google Toolbar เป็นสีเทา
  • ค้นหาด้วย Site : yourdomain.com อาจจะพบแค่ไม่กี่วัน
  • ค้นหาด้วย Link : yourdomain.com ไม่พบอะไรเลย
  • เว็บที่เปิดใหม่ มีคลิกมา (Referer) จาก Google บ้าง แล้วอยู่ ๆ ก็หายไป
  • ค้นหาด้้วย keywords หลายตัวไม่เจอ ทั้ง ๆ ที่อาจเคยติดอยู่ใน 100 อันดับแรก ๆ  เช่น ใช้ชื่อเว็บในการค้นหาอาจจะไปเจออยู่หน้า 2 ของผลการค้นหา