เนื้อหา seo

0
4675

เนื้อหา seo เกี่ยวกับวิชา สอนทำ seo เป็นดังต่อไปนี้

เนื้อหา seo ชั่วโมงที่ 1-6 (วันแรก)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้ seo
การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้ seo
ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Keywords) ในการทำ seo
ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ ให้ถูกหลัก seo

เนื้อหา seo ชั่วโมงที่ 6-12 (วันที่สอง)

การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ ให้ search engine ชอบ
การปรับลิ้งค์ภายในเว็บ ให้ seo ชอบ
การฝากลิงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์
การติดตามผลการทำตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม เนื้อหา SEO

  • สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักการ SEO
  • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  • เรียนรู้เทคนิคและ วิธีการปรับแต่งหน้าเว็บแบบ Step by Step
  • รู้เทคนิคและกลยุทธในการสร้าง Link Back ให้กับเว็บไซต์
  • เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดอันดับของเว็บไซต