เครื่องมือสำหรับทำ SEO (Link Tools)

0
4588

Link Tools

Backlink Checker

Backlink Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบลิงก์ที่เข้ามายังเว็บไซต์เรา

Link Analyzer

Link Analyzer คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของลิงก์ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

Link Popularity Checker

Link Popularity Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบจำนวนลิงก์ที่ลิงก์เข้ามายังเว็บไซต์เราว่ามีปริมาณเท่าไร

Multiple Backlink Checker

Multiple Backlink Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบจำนวนลิงก์โดยสามามรถตรวจสอบได้ครั้งละหลายเว็บไซต์