เครื่องมือสำหรับทำ SEO (Keyword Tools)

0
5058

Keyword Tools


Keyword Density Checker
Keyword Density Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบปริมาณของคีย์เวิร์ดแต่ละคำในเว็บไซต์

Keyword Suggestion Generator
Keyword Suggestion Generator คือ เครื่องมือที่ช่วยแนะนำการเลือกใช้คีย์เวิร์ด

Multiple Keyword Search Engine Position
Multiple Keyword Search Engine Position คือ เครื่องมือที่ช่วยเช็คอันดับของคีย์เวิร์ด