บริการโฆษณาบน Instagram

0
6324

บริการโฆษณาบน Instagram

ขอแนะนำบริการโฆษณาบน Instagram เป็นบริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram ในรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอ ซึ่ง Instagram เป็นเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก

ราคาค่าทำโฆษณาไม่ถึงพันบาทต่อเดือน ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอื่น

รูปแบบการทำโฆษณาสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

1 Photo Ads

2 Video Ads

3 Carousel Ads

รายละเอียดเพิ่มเติม บริการโฆษณาบน Instagram