บริการโฆษณาบน Instagram

บริการโฆษณาบน Instagram

 

ขอแนะนำบริการโฆษณาบน Instagram เป็นบริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram ในรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอ ซึ่ง Instagram เป็นเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก

ราคาค่าทำโฆษณาไม่ถึงพันบาทต่อเดือน ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอื่น

 

รูปแบบการทำโฆษณาสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

1 Photo Ads

photo ads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Video Ads

video ads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Carousel Ads

carousel ads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม บริการโฆษณาบน Instagram