คุณสมบัติของ keywords ที่ดี

0
5328

keywords ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เราต้องโฆษณา เพื่อทุกคนที่ใช้ keywords ของเราค้นหาจะได้เห็นโฆษณาของเรา และได้คลิกผ่านโฆษณาเข้ามาเลือกดูสินค้าหรือบริการของเรา
  2. มีราคาประมูลต่ำ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างรายได้กลับมา มากกว่าค่าโฆษณามาก ๆ เพราะว่า เราจะต้องเสียเงินค่าโฆษณาให้กับ Google ทุกครั้งเมื่อมีคนคลิกผ่านโฆษณาของเราตามราคาที่เราประมูลไว้นั่นเอง

ในการหา keywords เราควรเริ่มหาโดยยึดจากกลุ่มสินค้าที่เราโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะหา keywords ได้เฉพาะเจาะจงกับสินค้าหรือบริการที่เราจะโฆษณามากขึ้น