การออกแบบเว็บไซต์กับการทำ SEO

0
5075

กราฟิกดีไซน์ หรือนักออกแบบเว็บไซต์ เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บ และต้องเข้าใจในเรื่องของการทำ SEO ด้วย เพราะหลายครั้งที่ความต้องการของคนทำ SEO กับนักออกแบบเดินสวนทางกันโดยสิ้นเชิง นักออกแบบจะมีความต้องการให้เว็บไซต์มีความสวยงาม มีลูกเล่นน่าสนใจ ในขณะที่คนทำ SEO ต้องการเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือและมีหน้าเว็บที่เรียบง่ายเพื่อให้แมงมุมเข้าใจได้ง่าย

จนเกิดคำกล่าวที่ว่า “หากต้องการให้เว็บติดอันดับได้ อย่าเชื่อนักออกแบบ” และในทางกลับกันก็มีคำโต้มาจากนักออกแบบว่า “ถ้าต้องการให้เว็บสวยงามจงอย่าทำ SEO”

ต้นตอแห่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือการไม่เข้าใจในเรื่องของการทำ SEO นั่นเอง ซึ่งจริง ๆ แล้วหากนักออกแบบเข้าใจในเรื่องของการทำ SEO บ้าง ก็จะช่วยลดปัญหาลงได้