วิธีการดูว่า search engine อินเด็กเว็บเรากี่หน้าแล้ว

วิธีการดูว่า search engine อินเด็กเว็บเรากี่หน้าแล้ว 1. พิมพ์site:เว็บของคุณไม่มีwww.      ตัวอย่างเช่น site:seo.co.th 2.พิมพ์site:เว็บของคุณแบบมีwww.     ตัวอย่างเช่น site:www.seo.co.th แล้วคุณจะพบจำนวนหน้าที่ search engine เข้ามาอินเด็กเว็บของเรา

Read Me 2 Comments

การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์

คำแนะนำจาก Google ในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาให้กับเว็บไซต์   1. ตั้งชื่อ Title ของหน้าเว็บว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และไม่ซ้ำกันในแต่ละหน้า การตั้งชื่อให้แต่ละหน้าเว็บนั้นทำโดยการใส่ข้อความใน tag <title> ที่อยู่ใน tag <head> ซึ่ง Google จะใช้ชื่อที่เราตั้งแสดงในผลการค้นหา 2. ใช้ Meta tag description ข้อความอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ Meta tag description ใช้สำหรับใส่ข้อความบรรยายเว็บไซต์ด้วยประโยคสรุป  อยู่ในส่วนของ tag <head> โดยคำอธิบายที่เราใส่ให้หน้าเว็บจะถูกนำมาแสดงในผลการค้นหาด้วยใต้ชื่อเว็บ หรือ title 3. การปรับปรุงโครงสร้าง URL ของเว็บ ใช้คำที่ได้ใจความใน URL ที่ประกอบด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่ควรเป็นค่าพารามิเตอร์และรหัส session ที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้คำที่ไม่สื่อความหมาย เช่น page1.html

Read Me Leave comment

ประเภทของ Keyword

ประเภทของ Keyword keyword สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้ 1. Widely Keyword คือ keyword ที่มีความหมายกว้างและมักมีปริมาณการค้นหามาก เช่น ipod 2. Niche Keyword คือ keyword ที่มีความจำเพาะเจาะจงระบุถึงในตัวสินค้าหรือตลาด เช่น ipod nano 8gb silver ยิ่งระบุชัดมากก็ยิ่ง niche มากซึ่ง Niche Keyword อาจมีลักษณะของ Longtail  Keyword ร่วมด้วย 3. Mass Keywords คือ keyword จำนวนมากที่เกี่ยวข้องในตลาดเดียวกันหรือสินค้าเดียวกัน เช่น  ipod, ipod nano, apple ipod, ipod mini, ipod video เป็นต้น ซึ่งใน Mass Keywords อาจมี keyword ประเภทอื่นๆ อยู่ด้วยเนื่องจากมีปริมาณมาก 4. Blue ocean strategy keyword คือ keyword ที่มีคู่แข่งน้อยหรือไม่มีคู่แข่งเลย ซึ่งอาจมี keyword […]

Read Me Leave comment

ธรรมชาติของ SEO

ธรรมชาติของ SEO •SEO คือเรื่องของเวลา คุณจะใจร้อนไม่ได้เด็ดขาด เพราะ SEO คือเรื่องของความพอดี ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม หรือ รีบเร่ง เพราะว่า Search Engine ต่าง ๆ นั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนกับการจัดอันดับพอสมควร ถ้าคุณรีบเร่งทำ SEO แทนที่ผลการค้นหาเว็บคุณจะดีขึ้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามเลยก็ได้ •SEO คือเรื่องของความละเอียด ถ้าคุณทำ SEO ไม่ละเอียด ไม่วางแผน ไม่มีการจดบันทึก คุณจะไม่ประสบความสำเร็จกับการทำ SEO เลย เนื่องจากคุณต้องใส่ใจ ปรับแต่ง On-Page และ ขยันหาลิงค์ Off-Page ทำแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีกรอบเวลา •SEO คือเรื่องของความพอดี ถ้าคุณจะทำ SEO คุณต้องเดินทางสายกลาง ทำทุกอย่าง ไม่ว่า On-Page หรือ Off-Page แบบพอดี ไม่รีบเร่ง หรือหักโหม การทำ SEO เหมือนคุณกำลังจับนกน้อยอยู่ในมือ ถ้าคุณบีบแรง มันก็จะตาย ถ้าคุณจับหลวมไป อันดับการค้นหาของคุณ ก็จะบินหลุดลอยไปจดกู่ไม่กลับอีกเลย ขอบคุณ : seosamutprakarn.com

Read Me 1 Comment

ความหนาแน่นของ Keyword ในเว็บ

ความหนาแน่นของ Keyword ในเว็บ  ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ดที่ดีควรจะ มีประมาณ 3-7 % สำหรับ Keyword หลัก และ 1-2% สำหรับคีย์อวิร์ดรอง. แต่ถ้าความหนาแน่น ของ Keyword นั้นมากกว่า 10% จะดูเยอะเกินและเหมือนกับยัดคีย์เวิร์ดซึ่งจะส่งผลไม่ดีกับเว็บไซต์ของเรา

Read Me Leave comment