SEO White Hat

SEO White Hat ก็คือการทำอันดับใน Search Engine ด้วยวิธีการอันขาวสะอาด ไม่ใช่โปรแกรมช่วยหรือทำการ Spam Keywords ( Spam Keywords คือการทำให้ในหน้าเว็บเพจมีคีย์เวิร์ดอยู่มากมายโดยส่วนมากแล้วคีย์เวิร์ด นั้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา หรือซ่อนคีย์เวิร์ดไม่ให้ผู้อ่านมองเห็น แต่บอทสามารถมองเห็นได้ ) ซึ่งการทำอันดับใน Search Engine อย่างขาวสะอาดนั้นจะต้องใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่างสูง

Read Me 1 Comment