เทคนิคของการสร้าง Keyword

0
4850

การที่เราจะเพิ่มบทความขึ้นมา แต่ละบทความนั้น สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึง ในแง่ SEO หรือ SEM คือ Keyword
1.สร้างบทความขึ้นมาเพื่ออะไร
2.บทความนี้ Keyword อะไร
3.กลุ่มเป้าหมายคือใคร
4.อื่นๆ

ที่มา : sonthayaonline.com