สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง กับ Search Engine ทั่วไป

0
4440

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเพิ่มเว็บของคุณเข้าสู่ Search Engine ต่าง ๆ

          –       ไม่ควรใช้ Method Get ที่มีพารามิเตอร์ &id=
                   ตัวอย่าง http://www.yordomain.com/?category=1&id=1

          –       ไม่ควรใช้ เฟรม Frame กับหน้าที่ต้องการให้ Search Engine นำไป Index

          –       ไม่ควรทำการโคลนนิ่ง หรือ คัดลอกเว็บเพจ หรือ เนื้อหาที่เหมือนกัน ไว้หลายๆ ที่ เพื่อหวังผลใดๆ

          –       ไม่ควรทำการรีไดเรค Redirect กับหน้าที่ต้องการให้ Search Engine นำไป Index

          –       ไม่ควรซ่อนตัวอักษรที่มองไม่เห็น และ ซ่อนลิ้งค์ ในเว็บเพจ

          –       หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพกราฟิค จำนวนมากๆ หรือ ไฟล์ แฟลช Flash ขนาดใหญ่

          –       ไม่ควรใช้ javascript ในการทำลิ้งค์ภายในเว็บไซต์

          –       หลีกเลี่ยงการใช้ เซสชั่น Session กับหน้าที่ต้องการให้ Search Engine นำไป Index