ข้อแตกต่างระหว่าง โฆษณาบน Google.com กับ เน็ตเวิร์คเนื้อหา

0
4493

โฆษณาที่แสดงบน “เน็ตเวิร์คเนื้อหา” จะมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกับ โฆษณาบน Google.com และเน็ตเวิร์คเนื้อหาหลายอย่าง คือ

 1. จำนวนผู้เห็นโฆษณาจะสูงมาก
  เพราะโฆษณาของเราจะไปแสดงอยู่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งในหลาย ๆ เว็บไซต์มีคนเข้าชมเป็น 100,000 คน หรือ 1,000,000 คนต่อวัน และแม้ว่าคนที่เข้าเว็บไซต์จะไม่เห็นโฆษณาของเราเลยก็ตาม ทาง Google ก็นับว่า เป็น 1 impression แล้ว
 2. จำนวนผู้คลิกโฆณาจะเยอะมาก
  เป็นผลมาจากการที่ผู้เห็นโฆษณามากนั่นเอง ทำให้มีคนคลิกผ่านโฆษณามากตามไปด้วย
 3. ค่า CTR ต่ำมาก
  เนื่องจากจำนวน Impressionnนั้นมีสูงกว่าจำนวนคนที่คลิกผ่านโฆษณามาก
 4. ค่าเฉลี่ย CPC ต่ำ
 5. ตำแหน่งเฉลี่ยของโฆษณาอยู่สูงกว่า
  เพราะว่าโฆษณาที่ Google นำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น ส่วนมากจะไม่เกิน 5 โฆษณาต่อ 1 แถวโฆษณานั่นเอง ทำให้อันดับในการแสดงผลจะอยู่ที่ประมาณ 1-4