ข้อห้ามในการใช้ Landing Page

0
4694

Landing Page จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องเป็น url ที่ใช้งานได้
  2. ไม่ใช่หน้าเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังอีเมล์หรือที่อยู่ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ
  3. ต้องไม่มีป๊อปอัพ (Pop up) หรือหน้าที่เปิดขึ้นมาเอง
  4. ปุ่มย้อนกลับ (Back) ต้องใช้งานได้