การวางแผนทำ SEO

0
5046

แผนในการจััดทำ SEO แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. แผนการจัดทำ SEO ในระยะสั้น (Short Term SEO)
  2. แผนการจัดทำ SEO ในระยะยาว (Long Term SEO)

แผนการจัดทำ SEO ในระยะสั้น (Short Term SEO)

สำหรับแผนการจัดทำ SEO ในระยะสั้นๆ นั้นจะเป็นในช่วงของระยะ 1-3 เดือน ในการดำเนินโครงการ หรืออาจจะไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแผนนี้เหมาะสำหรับโปรเจคในเว็บบางประเภท เช่น

  • เว็บไซต์สำหรับโปรโมทภาพยนตร์, โปรโมทอัลบั้ม
  • เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หรือ โปรโมชั่นเฉพาะกิจ เช่น ลดล้างสต๊อก แฟชั่นฤดูร้อน เป็นต้น
  • เว็บไซต์ประเภทอื่นที่ใช้ในช่วงสั้น ๆ หรือเฉพาะกิจอื่น ๆ

ซึ่งสำหรับแผนการตาดของคุณที่จะต้องทำในช่วง 1-3 เดือน หมายความว่า คุณจะต้องเริ่มทำ SEO ก่อนหน้าที่จะเริ่มโปรเจคอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป เพื่อให้เว็บไซต์สามาถที่จะขึ้นอันดับได้ทันช่วงเดียวกันกับโปรโมชั่นนั้นเริ่มต้น

แผนการจัดทำ SEO ในระยะยาว (Long Term SEO)

แผนในระยะยาวนั้น มักจะมุ่งหวังในกรจัดทำเว็บเพื่อธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจัง ไม่ได้เน้นเพื่อการโปรโมทเพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับเว็บประเภท

  • เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เช่น เสื้อยืด, หนังสือ เป็นต้น
  • เว็บไซต์ให้บริการ เช่น บริการจองโรงแรม, บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ เป็นต้น
  • เว็บไซต์พอร์ทัลทั่วไป
  • เว็บอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เช่น เว็บไซต์บริษัท, องค์การ เป็นต้น

ซึ่งแผนในระยะยาวนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและรักษาอันดับตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าหากต้องจ้างที่ปรึกษาในการทำ SEO แล้ว  คุณต้องใช้บริการ หรือ ติดต่อกับที่ปรึกษาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอันดับไว้ให้ได้