การกระทำดังต่อไปนี้ จะทำให้ถูกแบนจาก Google ได้

0
4388

Cloaking

การที่ทำเว็บไซต์ แยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อหลอกโปรแกรม Robot คือ ส่วนแรก ทำหน้าเว็บสำหรับ Search Engine เท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ และส่วนที่สอง  คือการทำหน้าเว็บปกติ สำหรับผู้ชมทั่วไป

Doorway Pages

การทำเว็บเพจที่มีแต่ข้อความ คีย์เวิร์ด มากๆ จนไม่มีความหมาย เพื่อหลอกโปรแกรม Robot ให้เก็บหน้านี้ จากนั้นทำการรีไดเรคไปยังหน้าอื่น เพื่อให้ผู้ชมจับสิ่งผิดปกติไม่ได้

Selling PR (PageRank)

ค่า PR เป็นคะแนนที่เกิดจาก Google ประเมินความสำคัญเว็บไซต์ มีค่าตั้งแต่ 1-10

หากเว็บไซต์ที่มีค่า PR มากๆทำลิ้งค์ มายัง เว็บไซต์ของท่าน มันสามารถทำให้ค่า PR เว็บไซต์ของท่านจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ว่ากันว่า ถ้าเว็บไซต์ที่มีค่า PR= 6 ขึ้นไป ทำลิ้งค์มาหา จะส่งผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งเว็บไซต์ที่มีค่า PR สูงๆบางเว็บพยายามขายโฆษณาตรงนี้ และนี่เป็นสิ่งที่ Google ห้าม